Album ảnh kỷ niệm tại trung tâm hỗ trợ tâm lý thiên hà

Mục tiêu của chúng tôi là tạo ra một cộng đồng, ở đó mọi người cùng nhau chia sẻ, cùng nhau tìm ra những câu trả lời cho cuộc sống....Chúng tôi lắng nghe và thấu hiểu vấn đề của mỗi cá nhân để cùng nhau hướng tới một cuộc sống tốt hơn.