Sản Phẩm Mới Về Vân Tay

  • By Administrator
  • 06/02/2017
  • 177

Sản Phẩm Mới Về Vân Tay

Công ty Tâm Lý Giáo Dục & Nghỉ Dưỡng Thiên Hà bền bỉ giới thiệu sản phẩm tốt nhất, chi tiết và cụ thể nhất, có căn cứ hướng nghiệp tuyệt vời nhất.

Công ty Tâm Lý Giáo Dục & Nghỉ Dưỡng Thiên Hà bền bỉ giới thiệu sản phẩm " Soi dấu vân tay biết ngay thế mạnh" vì những hiệu quả thiết thực:

+ Sản phẩm tốt nhất

+ Sản phẩm chi tiết và cụ thể nhất

+ Có căn cứ hướng nghiệp tuyệt vời nhất

Về giá( có 3 mức)

+ Sản phẩm các em thiếu nhi: 600.000(sáu trăm nghìn) cho một bộ sản phẩm

+ Sản phẩm các em thiếu niên: 1000.000( một triệu đồng) cho một bộ sản phẩm

+ Sản phẩm cả đời : 2.500.000( hai triệu rưỡi) cho một bộ sản phẩm

( Từ mức thấp lên mức cao sẽ trả thêm phần chênh lệch)

Hãy chăm chút cho thế hệ tương lai bằng cách có trong tay sự tham khảo hữu ích này các bạn nhé
Tuyệt lắm các bạn ạ!