SINH TRẮC DẤU VÂN TAY

  • By Administrator
  • 01/06/2016
  • 195

SINH TRẮC DẤU VÂN TAY

Sinh trắc dấu vân tay (Định hướng nghề nghiệp)

  • Sinh trắc vân tay:
  • Sinh trắc vân tay là gì?:

Dấu vân tay được hình thành từ tuần thứ 13 – 19 của bào thai, đồng thời với sự hoàn thiện cấu trúc của não bộ. Xác suất hai cá nhân có dấu vân tay trùng nhau chỉ là 1/64 tỷ và nó sẽ không thay đổi trong suốt cuộc đời con người. Chính bởi tính độc đáo và cá biệt này mà công nghệ sinh trắc vân tay là công nghệ sinh trắc được áp dụng phổ biến và lâu đời nhất. Đây là một bộ môn khoa học sử dụng ma trận các thuật toán phân tích hình ảnh dấu vân tay để đưa ra các con số cụ thể phản ánh tính trội của từng vùng bề mặt vỏ não. Mỗi vùng thuộc bề mặt vỏ não lại chi phối những khả năng khác nhau của con người, thể hiện qua những dấu vân tay hoàn toàn khác nhau trên bàn tay và khác với tất cả mọi người.

Sinh trắc vân tay (Sinh trắc học dấu vân tay) là phương pháp phân tích hình ảnh dấu vân tay để đưa ra các chỉ số đánh giá khả năng hoạt động của trí não.

Dấu vân tay được hình thành từ tuần thứ 13 – 19 của bào thai, đồng thời với sự hoàn thiện cấu trúc của não bộ. Xác suất hai cá nhân có dấu vân tay trùng nhau chỉ là 1/64 tỷ và nó sẽ không thay đổi trong suốt cuộc đời con người. Chính bởi tính độc đáo và cá biệt này mà công nghệ sinh trắc vân tay là công nghệ sinh trắc được áp dụng phổ biến và lâu đời nhất. Đây là một bộ môn khoa học sử dụng ma trận các thuật toán phân tích hình ảnh dấu vân tay để đưa ra các con số cụ thể phản ánh tính trội của từng vùng bề mặt vỏ não. Mỗi vùng thuộc bề mặt vỏ não lại chi phối những khả năng khác nhau của con người, thể hiện qua những dấu vân tay hoàn toàn khác nhau trên bàn tay và khác với tất cả mọi người.